Products   » Underwater Drones » Product
CHASING DORY UW DRONE FOR FUN EXPLORATION


CHASING DORY UW DRONE FOR FUN EXPLORATION


Probably the most affordable and portable underwater drone.


A Swedish product description is found at the bottom of the page.

More Information - Why Exposure Underwater?

Smaller than a standard sheet of paper, Dory can fit into a backpack and be easily transported wherever you want to use it. The Dory is light and small and that make it a perfect travel companion.

The Dory is designed as much for pleasure as for utility. Equipped with a camera that records video in full HD (1080p), light-sensitive optics, built-in LED lights and the capacity to dive down to 15 meters, this is the right thing for you who do not have a diving certificate but still want to be able to experience and document what going on below the water surface!

Dory is also ideal for boat clubs and boat owners who need to be able to inspect ports, piers and boat hulls without the cost skyrocketing.

Easily controlled with the mobile
Chasing Dory weighs only 1.3 kg and is easy to use. It is controlled with an app in the user's mobile phone and shows what the drone's camera sees in real time. It is even possible to split the handling on two phones, so that one user controls the drone while another handles the camera!
The picture and control signals are delivered wirelessly using WiFi between the mobile phone and a floating signal buoy, which in turn keeps in touch with Dory via a 15 meter long, durable cable. The buoy also functions as a storage station for the video files and also has a built-in GPS that registers the drone's position and alerts if it disappears from sight.

Lockable diving depth and diving angle
Five propellers control Dory's movements in the water; two are used for lateral propulsion / steering laterally and three for adjusting dive depth and dive angle. The propeller set and a special function in the smart software means that you can lock the drone at a +/- 45 degree angle. In this way, the camera can be left pointing downwards towards the bottom or upwards towards a ship's hull while it is moving. Dory also has a deep lock so that it can be set to hover stably at a certain diving depth.

The special Chasing Dory app is available for both iOS and Android. Among the features are 19 built-in filters for different image effects and the opportunity to share the experience on social media.

The drone is delivered with a practical protective case


Specifications

Size 247*188*92mm
Weigh 1,1 kg.
Max Depth 15 meter
Run time 60 minutes
Memory 16BG


Svensk produktbeskrivning

Den kompakta och portabla undervattensdrönaren Chasing Dory är designad lika mycket för nöje som för nytta. Utrustad med en kamera som spelar in video i full-HD (1080p), ljuskänslig optik, inbyggda LED-lampor och kapacitet att dyka ned till 15 meter är det här rätt pryl för dig som saknar dykcertifikat men ändå vill kunna uppleva och dokumentera vad som pågår under vattenytan!

Dory är också idealisk för båtklubbar och båtägare som behöver kunna inspektera hamnar, bryggor och båtskrov utan att kostnaden skjuter iväg.

Styrs enkelt med mobilen
Chasing Dory väger endast 1,3 kg och är enkel att använda. Den styrs med en app i användarens mobiltelefon och visar vad drönarens kamera ser i realtid. Det går till och med att dela upp hanteringen på två telefoner, så att en användare styr drönaren medan en annan sköter kameran!

Bild- och styrsignalerna levereras trådlöst med hjälp av WiFi mellan mobilen och en flytande signalboj, som i sin tur håller kontakt med Dory via en 15 meter lång, tålig kabel. Bojen fungerar även som lagringsstation för videofilerna och har dessutom inbyggd GPS som registrerar drönarens position och larmar om den försinner ur sikte.

Låsbart dykdjup och dykvinkel
Fem propellrar kontrollerar Dorys rörelser i vattnet; två används för framåtdrift/styrning i sidled och tre för att justera dykdjup och dykvinkel. Propelleruppsättningen och en särskild funktion i den smarta programvaran gör att man kan låsa drönaren i +/- 45 graders vinkel. På så vis kan man låta kameran förbli riktad nedåt mot botten eller uppåt mot ett fartygsskrov medan den rör sig. Dory har även ett djuplås så att den kan ställas in att hovra stabilt på ett bestämt dykdjup.

Den speciella Chasing Dory appen finns för både iOS och Android. Bland finesserna finns 19 inbyggda filter för olika bildeffekter och möjlighet att dela med sig av upplevelsen till sociala medier.

Drönaren levereras med ett praktiskt skyddsfodral.

CHASING DORY UW DRONE FOR FUN EXPLORATION

The Chasing Dory UW Drone is made for inspections, explorations and fun.
Description: DRONE CHASING DORY Complete package
Price: 6 150 SEK/Qty
Partno: 112553 (Add to Wish list )
Brands: Chasing
Chasing

Back