Products   » Underwater Drones » Product
CHASING GLADIUS MINI S UW DRONE 100 METER


CHASING GLADIUS MINI S UW DRONE 100 METER


Gladius Mini S is an underwater drone for the consumer segment that can be used for underwater photography, exploration, inspection and other similar applications.


A Swedish product description is found at the bottom of the page.

More Information - Why Exposure Underwater?

Gladius Mini S has a maximum speed of almost 4 knots, a maximum diving depth of 100 meters and a maximum horizontal radius of 200 meters. It can perform a wide range of activities. By using CHASING's own patented anti-stuck engine technology, it effectively reduces the likelihood of the engine getting stuck in sand and allows it to be used even in complex underwater environments.

Updated mounting 
Compared to the previous Gladius Mini models, the Gladius Mini S now also supports a variety of accessories such as Grabber Claw, GoPro camera etc.
With the new mounting function for accessories, you can pick up objects and collect sample material underwater by mounting Grabber Claw. It can also be equipped with an action camera to capture underwater images in multiple positions simultaneously, making it even more useful.

Great battery time
The battery has been upgraded, the battery life has increased by 70% and it has a driving time of 4 hours, while the charging time is only 3.5 hours.

Camera and lights
To document life below the surface, the Gladius Mini S has a built-in 4K / 1080p and 12-megapixel camera with EIS image stabilization. Two powerful LED lights guarantee a good image quality even if there is no light. The LEDs have a brightness of a total of 2400 lumens.

The images can be stored on a 64 GB micro SD card.

The remote control and the mobile phone / tablet are connected directly via cable, which makes the transfer more stable.

The drone supports live broadcast, sharing to social media, time-lapse photography, slow motion, fast editing of recorded images and videos, and HDMI output, which significantly improves the user experience.Specifications

Compact design
Aluminum alloy, weighs less than 3 kg
Size 400*226*145 mm

Operating time up to 4 hours
New mounting function for accessories
LED at 2400 lumens
Stable connection, connected directly via cable


Svensk produktbeskrivning

Gladius Mini S har en maximal hastighet på nästan 4 knop, ett maximalt dykdjup på 100 meter och en maximal horisontell radie på 200 meter. Den kan utföra ett brett spektrum av aktiviteter. Genom att använda CHASING:s egna patenterade anti-stuckmotorteknik minskar det effektivt sannolikheten för att motorn fastnar i sand och gör att den kan användas även i komplexa undervattensmiljöer.

Uppdaterad för tillbehör
Jämfört med tidigare Gladius Mini modeller stöder Gladius Mini S nu också en mängd olika tillbehör som Grabber Claw, GoPro-kamera etc.
Med den nya monteringsfunktionen för tillbehör kan du plocka upp föremål och samla provmaterial under vattnet genom att montera Grabber Claw. Den kan också utrustas med en action kamera för att fånga undervattensbilder i flera positioner samtidigt, vilket gör den ännu mer användbar.

Utmärkt batteritid
Batteriet har uppgraderats, batteritiden har ökat med 70% och den har en körtid på 4 timmar, medan laddningstiden bara är 3,5 timmar.

Kamera och lampor
För att dokumentera liv under ytan har Gladius Mini S en inbyggd 4K/1080p och 12-megapixelkamera med EIS-bildstabilisering. Två kraftfulla LED-lampor garanterar en bra bildkvalitet även om det inte finns något ljus. LED:erna har en ljusstyrka på totalt 2400 lumen. Bilderna kan lagras på ett 64 GB micro SD-kort.

Fjärrkontrollen och mobiltelefonen/surfplattan är ansluten direkt via kabel, vilket gör överföringen mer stabil.

Drönaren stöder direktsändning, delning till sociala medier, time-lapse-fotografering, slow motion, snabb redigering av inspelade bilder och videor samt HDMI-utgång, vilket förbättrar användarupplevelsen betydligt.

CHASING GLADIUS MINI S UW DRONE 100 METER

The Mini S is small, portable, and travels easily with 4 hours operating time
Description: CHASING GLADIUS MINI S DRONE 100M Complete package
Price: 18 150 SEK/Qty
Partno: 116538 (Add to Wish list )
Brands: Chasing
Chasing
Underwater Drones
The claw has an adjustable grabb...
4 750 SEK

Back