GDPR - EU:s General Data Protection Regulation

(Click here - this is a link)
English - Version 240102A

Scuba Supply and Exposure Underwater know how important integrity is for our customers. Our goal with this policy is to clearly and transparently describe how we work in relation to GDPR. Our
business is adapted in accordance with applicable regulations, both in terms of organization and technology.

The General Data Protection Regulation (GDPR) is a regulation in EU law on data protection and privacy for all individuals within the European Union and the European Economic Area. Our policy is found under the link above.

GDPR - EU:s dataskyddsförordning

(Klicka här - detta är en länk)
Swedish - Version 240102A

Scuba Supply och Exposure Underwater vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder. GDPR står för ”General Data Protection Regulation”. Det är EU:s dataskyddsförordning som gäller i alla Europeiska Unionens länder. Vårt mål med vår GDPR policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt beskriver för dig hur vi hanterar personlig information och reglerna kring GDPR.

Vår verksamhet är anpassad enligt gällande föreskrifter, både när det gäller organisation och teknik. Vår GDPR policy ligger under länken ovan.