Terms & Conditions

English version (Swedish version below)

Sales to consumers
Exposure underwater applies the Consumer Purchases Act (2022:260) and distance agreement-to-consumer. As a consumer, you have therefore all the rights mentioned in these laws. As an example you have 14 days to return goods if you change your mind.

Sales to legal entities (companies)
Exposure underwater applies the Swedish Sales of Goods Act (SFS1990:931) in relation to legal persons, ie.trader. As a trader, you have therefore all the rights mentioned in the Act.

Order confirmation
It is important that you fill in your correct e-mail address this is where we send your order confirmation after purchase. If you should not recieve a confirmation, please contact us at +46 (0)40-18 62 62 to make sure that the order has been recieved propperly if you feel unsure.

Customer information
Exposure underwater is responsible for the personal information you provide to us (See GDPR policy). This information will be used to maintain our customer relationships and marketing purposes. If you want to make any alteration to the information or be removed from the register, do so by calling on +46 (0) 40-18 62 62 or mail.

False orders
All false orders and orders placed with stolen card numbers are reported to the Swedish police. In such instances, we do everything we can to assist police in their investigations.

Orders made by a minor
If you are under 18 you must have parental or guardian permission to order from us.

Prices and exchange rates
Prices in the webshop cancels previously published prices and offers, it is therefore the prices here that are correct. We reserve the right for price changes beyond our control such as exchange rates and regulatory costs without prior notice. We also reserve for obviously wrongly priced items and changes beyond our control. Our goal is to always show the correct prices.

VAT
All prices are inclusive of VAT (25% except for books 6%), you can change this information in the webshop.

Exports outside the EU
Export of goods outside the EU means that the VAT is deducted at time of delivery. Recievers country's VAT and customs charges are added later in the respective country's postal / customs services.

Payment
We offer several options for payment. Below are some of the most common payment methods.

Credit Cards
We accept all major credit cards. All card data is handled through secure lines, and no card details are stored in our database. We use Klarna, Payer and Teller as secure card acquirer.

Complaints
Always contact us before you return anything to us. This applies even if we have sent an incorrect or the wrong item to you.

If it is a repair it might in some cases be faster to send it directly to the manufacturer / distributor.

Returns
Always contact us before you return anything to us. All products must be returned in its original packaging/boxes that they were delivered in. When goods are returned the costumer pays the shipping cost. If the item has been wrongly delivered by us, we are paying the shipping cost.
You can reach us here:
Exposure Underwater, Scheelegatan 3, SE-212 28 Malmö, Tel: +46 (0) 40 18 62 62 or mail.

Unclaimed goods
If you ordered a product from us and then choose not to pick up the item you are charged for the expenses we have made for postage and other charges (typically 195 - inc VAT). Special Ordered items will be charged the full value of the product and shipping and return shipping. Uncollected item is not considered as a return of goods.

Delivery terms
Ex Works shipping terms is applied and the freight is invoiced to the related order. In most cases the freight cost is from our warehouse in Malmö to the customer. Taxes, were applicable, are payable by the customer.

Exposure Underwater’s responsibilities of bought products end when package is picked up by the freight company. All freight damages and lost goods are subject to the customers insurances. Freight insurance can be arranged (extra cost) by Exposure Underwater if this is communicated to us when the order is placed.

Error on delivery or shipping damages
Shipping damages are always claimed by the customer. If you find a transportation damage upon receipt, then directly contact us so we can give you the correct documentation for you and make a claim against the shipping partner.

Visible damage to the goods shall be notified immediately upon receipt at the delivery point. A damaged shipment goods must be notified to Freight forwarder on the day of arrival. Hidden damage in transit must be notified to Freight forwarder within 7 days.

 

Köpvillkor

Version på svenska

Konsumentköpslagen för privata kunder
Exposure underwater tillämpar Konsumentköplagen (2022:260) och distansavtalslagen gentemot konsumenter. Som konsument har du därmed alla de rättigheter som omnämns i dessa lagar. Du har bland annat 14 dagars ångerrätt.

Köplagen för juridiska personer (företag)
Exposure underwater tillämpar Köplagen (SFS 1990:931) gentemot juridiska personer, dvs. näringsidkare. Som näringsidkare har du därmed alla de rättigheter som omnämns i Köplagen.

Orderbekräftelse på din lagda order
Det är vikigt att du har fyllt i din korrekta e-postadress eftersom det är dit vi skickar en orderbekräftelse direkt efter köp. Om du mot förmodan inte skulle få en bekräftelse kan du kontakta oss på 040-18 62 62 för att förvissa dig om att er order verkligen kommit fram.

Kunduppgifter
Exposure underwater är ansvarig för de personuppgifter som du lämnat till oss (Se GDPR policy). Dessa uppgifter kommer att användas för att kunna behålla vår kundrelation och till marknadsföringsändamål. Vill du göra någon ändring av uppgifterna eller bli borttagen ur registret gör du det lättast genom att ringa på 040-18 62 62 eller maila oss.

Falska beställningar
Vi polisanmäler alla falska beställningar och beställningar gjorda med stulna kortnummer. I varje sådant fall gör vi allt vi kan för att hjälpa Polisen i utredningsarbetet.

Beställningar som görs av minderårig?
Om du är under 18 år måste du har målsmans tillåtelse att beställa från oss.

Priser och valuta
Priserna i internetshoppen annullerar tidigare publicerade priser och erbjudanden, det är alltså priserna här som är korrekta. Vi reserverar oss för prisförändringar utom vår kontroll till exempel valuta korrigeringar och lagstadgade avgifter, utan föravisering. Vi reserverar oss också för uppenbara felpublicerade priser och övriga förändringar utom vår kontroll. Vår målsättning är naturligtvis att alltid visa korrekta priser.

Moms
Alla priser visas inklusive moms (25%, böcker 6%), sedan är det upp till dig som användare att ställa in momsvisning så det passar dig.

Export utanför EU
Export av varor utanför EU medför att momsen dras av vid leveransen. Mottagarlandets moms och eventuell tull läggs senare på av respektive lands post/tullverk.

Betalning
Vi erbjuder ett flertal alternativ för betalning. Nedan redovisas några av de vanligaste betalsätten.

Betalkort
Vi accepterar de vanligaste kredit/betal korten. All kortdata transporteras över säkra uppkoplingar och ingen kortinformation sparas i vår databas. Vi använder Klarna, Payer och Teller som säkra kortinlösare.

Reklamation
Kontakta alltid oss innan ni returnerar något till oss. Detta gäller även om vi har skickat en felaktig eller fel vara till er.

Gäller det en reparation kan det i vissa fall går snabbare att skicka direkt till tillverkare/distributör.

Returer
Kontakta alltid oss innan ni returnerar något till oss. Alla produkter måste returneras i de orginal kartonger som de blev levererade i. Vid returer betalas returfrakten av kunden. Om varan är felexpedierad av oss står vi självklart för frakten.

Här når ni oss:
Exposure Underwater, Scheelegatan 3, SE-212 28 Malmö, Tel: +46 (0) 40 18 62 62 eller mail.